Ne každý, kdo bloudí, je ztracen…

Centrum Alkos - Centrum pro léčbu závislostí

  • Je místem, které vyhledávají klienti z celé České republiky při překonávání svých závislostí a psychických problémů
  • Naše léčebné programy poskytují každému klientovi individuální přístup a komplexní péči
  • Zachování anonymity a pocit bezpečí klienta je pro nás prioritou
  • Díky jedinečnému programu a multidisciplinárnímu týmu, dosahujeme velmi vysoké úspěšnosti léčby

Podrobná nabídka našich služeb

DENNÍ INTENZIVNÍ STACIONÁŘ

Denní intenzivní stacionář je vhodný pro klienty, u kterých je ústavní léčba předčasná nebo jako přechod mezi ústavní léčbou a doléčováním. Tato forma léčby je ideální pro každého, kdo má motivaci a vůli svou situaci opravdu změnit a vrátit se k plnohodnotnému životu.

Léčba závislosti na alkoholu či lécích je vždy náročný proces, proto přistupujeme ke každému člověku individuálně s maximálním důrazem na individualitu a soukromí.


Individuální programy pomoci

Klientům nabízíme programy rozdělené podle délky trvání. Základem všech programů je vytvoření osobního plánu, který nazýváme Plán 1 rok + léčbou u nás vše začíná.

  • 6 týdnů intenzivního denního stacionáře
  • 8 týdnů intenzivního denního stacionáře

V průběhu léčby s Vámi terapeuti budou pracovat na příčinách vaší závislosti, v rámci skupinových terapií budete své pocity, emoce a zkušenosti sdílet s ostatními klienty.

Mysleli jsme při sestavování našeho programu především na budoucnost. V rámci léčebného programu si s našimi terapeuty vytvoříte plán na rok dopředu, plán, který bude mít nejen variantu A, B ale také C, protože mít plán a pravidla je v počátcích abstinence nejdůležitější.

Náš tým Vám bude stát po boku, budeme místem, kam se budete moci vždy obrátit pro radu nejen v rámci doléčování, ale i individuálních pohovorů s terapeuty a dalšími odborníky.

Cena programu:

Program 4 týdny - 78 000 Kč

Program 6 týdnů - 95 000 Kč

Program 6 týdnů s ubytováním ve vile - 125 000 Kč

Program 8 týdnů - individuálně


Program probíhá vždy od pondělí do pátku od 8:30 do 17:00

V ceně je zahrnutá celodenní strava a doplňkový program.        

REZERVACE

INTENZIVNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM

INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM NA CESTĚ K NEZÁVISLOSTI

Mnoho našich klientů k nám přichází s myšlenkou, jak na tom s pitím alkoholu vlastně jsou, sami to nedokáží přesně definovat nebo mají určitou životní krizi, ve které je nutné se zastavit, odpojit se od všech vnějších vjemů a zaměřit se na sebe.

Připravili jsme proto tento velmi intenzivní pobytový program, kde dbáme na individualitu klienta a nabídneme vše, aby se klient ve své situaci zorientoval, nastavil si priority, zastabilizoval se a rozhodnul se, kudy povedou jeho další kroky.

Na vzniku programu pracovali zkušení a certifikovaní psychoterapeuti, profesní a životní koučové, psychiatr a také lidé se zkušeností nejen se závislostí na alkoholu, ale také s úzkostmi, depresemi, lidé kteří procházeli složitým životním obdobím a neviděli světlo na konci tunelu.

My jsme tu proto, abychom vám byli průvodci na této cestě a "světlo" a možné řešení Vám pomohli najít.

Pobytový program probíhá přímo v naší vile, kde je kromě intenzivního celodeního programu a individuálních konzultací zajištěné také ubytování, strava a další volnočasové aktivity, jako jóga, nutriční poradenství, cvičení.

Cena programu se odvíjí dle délky a intenzity, která se s klientem dohodne, dle jeho potřeb.

REZERVACE

AMBULANTNÍ LÉČBA

Máte pocit, že Vás alkohol nebo užívání léků začíná omezovat a má ve Vašem životě větší důležitost, než byste chtěli? V rámci individuální terapie se na nás můžete obrátit nejen s problémem závislosti, ale také v případě, kdy vás trápí úzkosti, deprese, celkově se necítíte dobře a chcete se na svůj život podívat z jiného úhlu pohledu, získat určitý odstup a celkově svůj život změnit s pomocí odborníka.

1300 Kč/50 minut

1500 Kč/50 minut - senior konzultant (psychoterapeut)

REZERVACE

DOLÉČOVÁNÍ ZÁVISLOSTÍ

Nejen pro naše klienty, ale i pro lidi přicházející z jiných zařízení, poskytujeme doléčovací program formou skupinových sezení a individuálních terapií.

900 Kč/ 90 minut - skupinová terapie

1300 Kč/ 50 minut - individuální terapie

REZERVACE

RODINNÉ PORADENSTVÍ

Žijete s člověkem, který je závislý, svůj problém si nechce přiznat a zlehčuje ho? Jste unavení, bezmocní a nevíte, co dál? Přijďte se poradit s našimi terapeuty, pomůžou vám se v situaci zorientovat a poradí, jak ve vašem konkrétním případě ideálně postupovat.

Cena: 1300 Kč/50 minut

REZERVACE

JINÉ ZÁVISLOSTI

Míša doplni text

REZERVACE


CO ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI

Tomáš 58 let 

Měl jsem čest být mezi prvními klienty Centra Alkos. Od samého počátku jsem zjišťoval, jak profesionálně a na vysoké odborné úrovni je Centrum vedeno. Vybraný tým lidí pro psychoterapii, koučing, peer konzultaci, jógu i arte terapii je opravdu na nejvyšší úrovni! celý text

Jimi vedené skupinové terapie, včetně individuálních, mně pomáhaly zdolávat prvotní úskalí odvykání mojí alkoholové závislosti. A jak jsem měl možnost jasně vidět, též i na ostatních klientech. Pokrok v léčbě nás všech byl jasně patrný den ode dne.

A jak čas plynul, pociťoval jsem na sobě stálé zlepšování mého fyzického i psychického stavu. Zlepšil se mi výrazně spánek, jehož délku i kvalitu jsem nepocítil již dlouhá léta, upravil se mi krevní tlak na skvělé, v podstatě ideální hodnoty, jichž jsem (i přes užívání léků) po léta nedocílil, zlepšila se moje duševní pohoda, vyrovnanost, pohled na svět.

Pobyt v tomto Centru mi vyjednali moji dva dobří přátelé a kolegové z práce, kteří se již nemohli dívat na to, jak mě alkohol ničí zdraví a celkově devastuje. S majitelkou a provozovatelkou Centra paní Duffkovou mi vyjednali léčbu a v podstatě vše nezbytné zařídili za mě. S hotovým plánem a návrhem přišli za mnou, zda s léčbou v tomto Centru souhlasím. A já souhlasil okamžitě!

Určité počáteční pochybnosti o tom, že Centrum je nové, začíná, nemá žádné reference atd., které přicházely z okolí jsem nebral v potaz, o paní Duffkové jsem si zjistil co nejvíce z veřejně dostupných zdrojů a v mém rozhodnutí jsem nepolevil.

A po dvoutýdenním pobytu na uzavřeném detoxikačním oddělení ÚVN ve Střešovicích (hodnotím velice kladně!) jsem 1.6.2021 nastoupil pobytovou léčbu. Zvolil jsem maximální dobu léčení s ubytováním přímo v Centru. Domů jsem jezdil pouze na víkendy.

Mezi sobě rovnými (klienty i terapeuty) jsem mohl říci cokoliv, projevit svoje emoce (a nestydět se za ně), cítit se dobře, jako mezi svými, prostě mezi přáteli.

Zaznamenal jsem výrazný úbytek na váze, projasnění očí, výrazu tváře, splasknutí její odulosti, lepší třídění myšlenek i vyjadřování. A potvrzovalo se mi to při setkávání s přáteli, známými, kolegy, sousedy, prostě všemi, kteří mě znali dřív. Tolikrát jsem už od nich slyšel pochvalu, neboť si těchto zlepšení sami všímali. Úžasné pocity, které jsem při tom zažíval! A stále zažívám, neboť toto stále trvá.

Toto vše výše popsané mě jen utvrzuje ve správnosti mého rozhodnutí přestat se ničit alkoholem a žít znovu plnohodnotný život, jaký jsem žíl v (dnes již dávném) dřívějšku. Na tomto rozhodnutí nastoupit tuto cestu jsem potřeboval pomoci. Této pomoci se mi dostalo od dobrých přátel, kterým můj osud nebyl lhostejný a hlavně pak od skvělé, poctivé práce a upřímné snahy pomoci od celého týmu Centra Alkos a zejména jmenovitě pani Michaely Duffkové.

Za to, že již nepiji a mohu žít zdravý, plnohodnotný, normální život a stát se znovu sám sebou jim všem (!!!) patří obrovský (!!!) dík.

Tomáš


Krišpína

V Centru Alkos jsem strávila 6 týdnů a mohu říci, že se jedná o vynikající zařízení. Přístup ke klientům je velmi individuální, vstřícný a přátelský. Ve skupině se diskutuje zcela otevřeně a upřímně, jako mezi přáteli, kteří jsou na "jedné lodi", tedy mají podobné zkušenosti. celý text

Tým terapeutů a konzultantů je velmi pestrý, takže si v terapii každý najde cestu, která mu nejlépe vyhovuje a pomáhá. Prostředí vily v Kunraticích je příjemné, krásný starý dům, v němž se člověk velmi záhy začne cítit jako doma, kolem zahrada, za zády lesopark. V rámci pobytu má každý dost času sám na sebe, na přemýšlení a pátrání po hlubších pravdách v sobě samém, s možností kdykoli požádat o pomoc či radu kohokoli z terapeutů. Celý program je založen na vzájemné důvěře, podpoře a pochopení a to jak v rámci stacionáře, tak třeba i po zbytek života. Celému týmu centra Alkos patří můj obdiv a velký dík za vše, za pomoc a podporu a s potěšením mohu říci, že na alkohol nemám ani pomyšlení. Jen pozor! Přes veškerou snahu se nejedná o "továrnu na zázraky", největší kus práce je vždy na každém z nás.

Klára 35 let 

Ve vile Alkos jsem se cítila jako doma, přátelská atmosféra a péče o každého z nás byla moc příjemná. Všichni v týmu jsou jedineční a mají co nabídnout. Program je intenzivní a věřím, že si každý najde to své. Je mi ctí, že jsem 6 týdnů mohla být součástí. Opravdu to stojí za to.