Centrum Alkos

Vaše cesta ze závislostiJak léčíme závislosti

LÉČBA ZÁVISLOSTÍ


Centrum Alkos nabízí diskrétní pomoc každému, kdo se chce zbavit své závislosti a svůj život znovu držet pevně ve svých rukou.

Nezáleží, zda vás v životě omezuje závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách, zda jste v těžké životní situaci nebo se jen přestáváte cítit svobodně. Léčení závislosti známe i z vlastní zkušenosti a rozumíme, jak je těžké udělat první krok. Zavolejte nám, nebo jen anonymně napište, jsme tu pro vás. 


JAK POMÁHÁMEINTENZIVNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM


INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM NA CESTĚ K NEZÁVISLOSTI


Otevřít podrobnosti

NÁVRAT KE SVOBODĚ


Chápeme, v jaké jste situaci, někteří z nás si sami závislostí a léčbou prošli. Pomůžeme vám s návratem ke svobodnému životu. Naši odborníci vám budou radit každý den a dovedou vás zpět k šťastnému životu bez závislosti.


Požádat o pomoc

PROFESIONALITA


Nabízíme školenou profesionální pomoc odborníků s lidským přístupem. Náš tým se skládá z lidí, kteří rozumí vašim problémům, někteří závislost a následnou léčbu sami zažili, další mají celoživotní vzdělání v oboru. Umí pokládat správné otázky, na které si sami odpovíte.


Poptat termín

NÁŠ TÝM


Mgr. Břetislav Kantor, MBA, MSc., MPA

psychoterapeut, senior konzultant

Břetislav u nás působí jako supervizor, kouč, psychoterapeut, párový a rodinný terapeut, lektor. V oblasti psychologického poradenství pracuje již od roku 2008, koučování a supervizi se věnuje od roku 2015.

Břetislav vystudoval sociální práci se zdravotním profilem (Mgr.) FSS OU v Ostravě, během tohoto studia strávil 2 semestry na Hogeschool van Amsterdam (Nizozemí). Dále absolvoval psychoterapeutický výcvik MOVISA III, Komplexní systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu modelu růstu Virginie Satirové (690 hod, 2009-2012), komplexní výcvik v SYSTEMICKÉ SUPERVIZI A KOUČOVÁNÍ pro pomáhající profesionály (500 hodin, 2015-2017) a Hypnoterapeutický výcvik zaměřený na řešení (200 hodin, 2019-2020). V roce 2021 úspěšně dokončil studium Master of Business Administration (MBA) in Coaching, Mentoring and Leadership, dále studium Master of Science (MSc.) in Management a studium Master of Public Administration (MPA) (EDU Effective Business School ve spolupráci s LIGS University, USA). Břetislav má 15tiletou zkušenost v oblasti adiktologie (mj. byl vedoucím Terapeutického centra Renarkon o.p.s., ambulantní léčba - odborné sociální poradenství). Také spolupracoval s Probační a mediační službou ČR (externí psychoterapeut pro oběti násilných trestných činů) a je autorem několika konferenčních příspěvků.

Břetislav je předsedou odborné sekce A.N.O. (Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním ) pro ambulantní služby v adiktologii. Dále je členem SNN (Společnost pro návykové nemoci), ČAP (Česká asociace pro psychoterapii) a SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů).

Jakub Vaňourný

Coach

Práce s lidmi se zavíslostí ve mně velice rezonuje. Jako trenér, který pracuje s lidmi již mnoho let, si uvědomuji, jak naše tělo a psychika jsou propojený systém, který se navzájem ovlivňuje.

Vyvázání se z jakékoliv závislosti není jednoduché, ale pevně věřím, že rozhodně možné.V této práci je pro mě inspirující a naplňující být přítomen u překonávání překážek klientů a pomáhat jim v osvobozování se z kruhu závislosti.

Rád bych s klienty v Centru Alkos hledal nové možnosti ve změně přístupu ke svému tělu a podporoval je na jejich cestě ke zdravějšímu životnímu stylu a vnímání sebe sama. Skrze pozitivní motivaci a disciplínu tvoříme společně s klientem pravidelnou a uvědomělejší péči o své tělo.

Plody této práce přicházeji nejen ve formě dobrého pocitu při aktivním pohybu, ale i v lepší kondici a houževnatosti a velmi rychle se odrážejí i do psychiky a do pozitivnějšího vnímání svého bytí.

Lidé, se kterými pracuji v rámci stacionáře v Centru Alkos, vnímám jako velmi motivované a cítím jejich rozhodnost najít začátek nové cesty, cesty, která vede ke svému zdravějšímu Já a mě velmi těší, že těmto lidem s hledáním mohu pomoci.

Mgr. Marta Šturmová

Vedoucí terapeutického týmu - senior konzultant

Můj životní a profesionální přístup v modalitě Gestalt je plně zaměřen na přítomnost, na posílení vlastního uvědomování, podporu růstu a
rozvoj potenciálu.
Setkání se mnou je živým dialogem, který nás oba obohacuje. Je jedinečné, zajímavé, vzrušující a smysluplné.
Máte možnost se při něm hodně naučit o své síle i slabosti, o své citlivosti, schopnosti milovat a také o odpovědnosti svých rozhodnutí.
Zlepšujete a prohlubujete vztah k sobě.
Hledání a zkoušení nového Vás vede k uvolnění některých zábran a k objevu nových možností, k hlubšímu pochopení situací, svého života a
sebe. A to Vás vede k integraci a jejímu vyjádření i v reálném životě, při setkání s ostatními lidmi.
Gestalt nabízí schopnost vidět a oceňovat kvality jednotlivců i skupin, dovednost přijímat věci takové jaké jsou, vstupovat do živého
kontaktu s lidmi, jací jsou a podporovat kontakt mezi různými částmi systému.
Já, jako Gestalt psychoterapeut a kouč vždy pracuji v dialogu, nevystupuji jako expert na problémy, dokážu naslouchat a podporuji.
Jsem partnerem při vytváření změny. Kladu důraz na prohloubení uvědomování – myšlenek, pocitů i tělesných pocitů; vedu koučované k
intenzivnějšímu vnímání přítomného okamžiku a toho, co je v něm skutečně důležité. Podporuji zdravější a zajímavější prožívání, při mé práci
nechybí blízký kontakt a energie. Pomáhám najít synergická řešení, umožňuji a facilituji dialog mezi různými částmi systému. Vždy respektuji
a beru vážně odpor, který se může při práci s lidmi objevit. Nepřistupuji k němu jako k nepříteli, ale vítám jej jako potenciální zdroj energie.

Další terapeuti

"Centrum Alkos bude váš nejlepší přítel na cestě ze závislosti."JDU DO TOHO S VÁMI

CO ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI


Měl jsem čest být mezi prvními klienty Centra Alkos. Od samého počátku jsem zjišťoval, jak profesionálně a na vysoké odborné úrovni je Centrum vedeno. Vybraný tým lidí pro psychoterapii, koučing, peer konzultaci, jógu i arte terapii je opravdu na nejvyšší úrovni! celý text

Tomáš, 58 let

Ve vile Alkos jsem se cítila jako doma, přátelská atmosféra a péče o každého z nás byla moc příjemná. Všichni v týmu jsou jedineční a mají co nabídnout. Program je intenzivní a věřím, že si každý najde to své. Je mi ctí, že jsem 6 týdnů mohla být součástí. Opravdu to stojí za to.

Klára, 35 let

V Centru Alkos jsem strávila 6 týdnů a mohu říci, že se jedná o vynikající zařízení. Přístup ke klientům je velmi individuální, vstřícný a přátelský. Ve skupině se diskutuje zcela otevřeně a upřímně, jako mezi přáteli, kteří jsou na "jedné lodi", tedy mají podobné zkušenosti. celý text

Krišpína

KDE O NÁS MLUVÍ


Zakladatelka Alkos centra Michaela Duffková získala pozornost médií a cenu Magnesia litera za otevřenou zpověď v projektu Zápisník alkoholičky.


KOUPIT KNIHY


Zakladatelka Alkos centra Michaela Duffková napsala o svém boji s démonem alkoholu dvoudílnou knihu na základě svého blogu Zápisník alkoholičky, oceněným cenou Magnesia Litera. Nákupem podpoříte naše Centrum Alkos pro boj se závislostmi.

Zápisník alkoholičky


Měsíc po měsíci o tom, jak mi alkohol ukradl velkou část mládí.


Koupit knihu

Zápisník abstinentky


Přestat s alkoholem je těžké, ale vydržet je ještě těžší.


Koupit knihu

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce