TÝM CENTRUM ALKOS


Psychoterapeuté

NÁŠ TÝM


Představujeme vám naše terapeuty.

Michaela Duffková

Zakladatelka a Peer konzultantka

 

celý text

Mgr. Bc. Adéla Klingelová

Vedoucí psycholožka

Proč práce se závislými? Protože závislost a závislostní chování je velkým tématem dnešní společnosti, a protože smysluplná pomoc těm, kteří spadli do hlubin závislostí a rozhodli se začít znovu a se svou závislostí se poprat, je to, co mě naplňuje. Ke všem takovým lidem mám velký respekt a je mi ctí být jejich průvodcem na cestě za nezávislým životem. Protože udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. 

A proč právě Alkos? Protože kvalitní ambulantní, pobytové či stacionární služby v ČR stále chybí a protože projekt, kterým Alkos je, mi dává obrovský smysl a věřím, že může být velmi kvalitní službou, která bude zaplňovat chybějící "díry" v systému pomoci, a nejen to. Věřím, že to bude služba, která si v systému pomoci získá své důležité, přední postavení. A protože je tu tým kvalitních odborníků, kteří ví, jak s tématem závislosti pracovat.

Pozice:

Psycholožka

Vzdělání:

2016–2019 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií - Sociální práce - navazující magisterské

2013–2017 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta - Sociální patologie a prevence 

2012–2016 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií - Psychologie 

2012–2016 Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií - Sociální práce

Probíhající psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii


Praxe:

Liga otevřených mužů

Společnost podané ruce – terapeutická komunita, centrum prevence

celý text

Mgr. Dáša
Barusová

Psycholožka

Zaměřuji se na psychoterapii a psychodiagnostiku dospívajících a dospělých, které přivádí zejména závislosti, neurotické a stresové obtíže. Provázím klienty při překonávání vztahových, rodinných nebo pracovních úskalích. Při terapii pracuji s celou rodinou, kterou vnímám jako důležitý pilíř k sebepřijetí klienta.

Práci se závislostmi se věnuji již několik let, jak u dospívajících tak i dospělých. Závislosti v různých podobách se mi proplétají skrz život prakticky celý život, co je pravděpodobně důvod, proč se právě práci se závislostmi věnuji i profesně. Alkos vnímám jako funkční projekt, který může poskytnout vstřícné přijetí, pochopení a podporu klientům a rodinám, které se potýkají s různými životnými příběhy.

V Alkosu si zakládáme na nehodnotícím přístupu, respektu a individuality každého klienta. Vycházím při své práci z psychoterapeutického přístupu PCA (person-centred approach),  který je zaměřený na sebepřijetí a akceptaci člověka. 

Pozice:

terapeut/psycholožka

Vzdělání:

Pražská Vysoká škola psychosociálních studií – jednooborová psychologie

Probíhající psychoterapeutický výcvik PCA – terapie zaměřená na klienta

Praxe:

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr a Psychiatrická nemocnice Phillipa Pinela odd.závislostí

Klinika Carpe Diem Bohemia,

Ambulance klinické psychologie

Primární a sekundární prevence, Elio

celý text

Mgr. Simona Smetanová

Adiktoložka

S lidmi se závislostí pracuji již několik let. Studovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy bakalářský a magisterský studijní obor adiktologie. Svou praxi jsem zahájila v dívčím diagnostickém ústavu a v kontaktním centru pro uživatele návykových látek.

Na závislost pohlížím jako na nemoc, ale i jako na reakci nebo odpověď na prožitou traumatizující událost. Po studiu jsem se zaměřila na problematiku duálních diagnóz. Spolupracovala jsem s klienty v ambulantní léčbě, případně na doléčování, se zaměřením na prevenci relapsu s využitím case managementu. Centrum ALKOS vnímám jako příležitost pro respektující a přijímající léčbu klientů se závislostí v ambulantních podmínkách. Chci být průvodcem na cestě k uzdravení z nesvobodného života ke svobodnému.

Pozice:

Adiktoložka

Vzdělání:

Univerzita Karlova v Praze
1.Lékařská fakulta – bakalářské a navazující magisterské studium v oboru adiktologie

Další vzdělání:

Krizová intervence, Kurz S4 – Práce s klientem v jeho přirozeném prostředí a další.

Praxe:

2017 – 2021 Kontaktní a poradenské centrum závislostí a ambulantní služby Progressive o.p.s.

celý text

MUDr. Veronika Liščáková

Lékař a psychoterapeut

Už více jak 10 let pomáhám lidem k lepšímu zdraví a spokojenému životu. Působím jako zástupce primáře na Oddělení návykových nemocí v PN Brno a poskytuji psychoterapii na míru v soukromé praxi jako psychoterapeutka s výcvikem v KBT. 

Věnuji se nejen problematice závislostí, ale i řadě dalších oblastí, ve kterých se klienti trápí. Můj přístup vychází z přesvědčení, že se vše dá vyřešit či změnit, když člověk alespoň trochu chce. Což potvrzuje příběh zakladatelky Míši. A i z toho důvodu s Centrem Alkos spolupracuji. 

Denní stacionáře mají obrovský potenciál. Umožňují intenzivní léčbu a dennodenní terapeutickou pomoc i při zachování klienta v jeho prostředí a s jeho blízkými, a to bývá důležitá součást v motivaci pro boj se závislostí. 

Tento záměr rozšířit nabídku možností pro závislé mě nadchl, a tak přirozeně vyplynula i má touha zapojit se a přispět svými znalostmi, dovednosti a nadšením. 

Fandím Míše a každému, kdo se rozhodne vymanit z toho, co ho ničí. A takovou sílu a odhodlání máte i vy – v Alkos centru se o tom díky mně a mým kolegům můžete přesvědčit.

Pozice:

Lékař a psychoterapeut

Vzdělní:

2004–2010 – MU Brno – Všeobecné lékařství

2017 – Atestace v oboru Psychiatrie

Nyní v přípravě k druhé atestaci v nástavbovém oboru Adiktologie

Absolvent psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii pod institutem KBT Odyssea

Praxe:

Zástupce primáře na oddělení návykových nemocí v PN Brno

KBT psychoterapeut v soukromé praxi

celý text

Mgr. Ing. Tomáš Kvapilík

Psycholog/psychoterapeut

Téma závislostí a terapeutická práce se závislými klienty jsou mi velmi blízké. Z velké části to připisuji skutečnosti, že pozice terapeuta v komunitě pro závislé byla mým vůbec prvním zaměstnáním v oboru psychoterapie. Mnoho z tehdejší doby mi přirostlo k srdci.

Po několikaleté odmlce a zaměření na jiné oblasti psychoterapie jsem cítil nutkání vrátit se k problematice závislostí a především ke skupinové práci s klienty. Ještě než jsem se začal po nabídkách z této oblasti skutečně rozhlížet, kontaktovala mě Míša Duffková se svojí ideou a plánem. Moc dlouho jsem neváhal, pro práci v centru Alkos hovořilo hned několik argumentů. Forma stacionáře mě lákala, práce v kolektivu mi už nějakou dobu chyběla, odhodlání zakladatelky je nakažlivé a kdo by se nechtěl potkávat při skupinové terapii v kouzelném prostředí historické vily...?

Pozice:

Psycholog/psychoterapeut

Vzdělání

MU Brno - Fakulta sociálních studií – psychologie (2007-2014)
MU Brno - Ekonomicko-správní fakulta - management (2007-2013)
frekventant systematického výcviku v gestalt psychoterapii Gestalt Studia (2015/2022)

Praxe:

psycholog v Intervenčním centru Spondea pro osoby ohrožené domácím násilím (2016-2019)
terapeut v komunitě pro drogově závislé – Krok, z.ú. (2015-2016)
soukromá psychologická praxe (od 2014)
Další vzdělání:

absolvent akreditovaného kurzu Psycholog ve zdravotnictví (2014/2015)
absolvent základního stupně kurzu Autogenní trénink (2014)

celý text
Objednat se

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište nám