Tomáš, 58 let

15. 08. 2021

Měl jsem čest být mezi prvními klienty Centra Alkos. Od samého počátku jsem zjišťoval, jak profesionálně a na vysoké odborné úrovni je Centrum vedeno. Vybraný tým lidí pro psychoterapii, koučing, peer konzultaci, jógu i arte terapii je opravdu na nejvyšší úrovni! celý text

Jimi vedené skupinové terapie, včetně individuálních, mně pomáhaly zdolávat prvotní úskalí odvykání mojí alkoholové závislosti. A jak jsem měl možnost jasně vidět, též i na ostatních klientech. Pokrok v léčbě nás všech byl jasně patrný den ode dne.

A jak čas plynul, pociťoval jsem na sobě stálé zlepšování mého fyzického i psychického stavu. Zlepšil se mi výrazně spánek, jehož délku i kvalitu jsem nepocítil již dlouhá léta, upravil se mi krevní tlak na skvělé, v podstatě ideální hodnoty, jichž jsem (i přes užívání léků) po léta nedocílil, zlepšila se moje duševní pohoda, vyrovnanost, pohled na svět.

Pobyt v tomto Centru mi vyjednali moji dva dobří přátelé a kolegové z práce, kteří se již nemohli dívat na to, jak mě alkohol ničí zdraví a celkově devastuje. S majitelkou a provozovatelkou Centra paní Duffkovou mi vyjednali léčbu a v podstatě vše nezbytné zařídili za mě. S hotovým plánem a návrhem přišli za mnou, zda s léčbou v tomto Centru souhlasím. A já souhlasil okamžitě! 

Určité počáteční pochybnosti o tom, že Centrum je nové, začíná, nemá žádné reference atd., které přicházely z okolí jsem nebral v potaz, o paní Duffkové jsem si zjistil co nejvíce z veřejně dostupných zdrojů a v mém rozhodnutí jsem nepolevil.

A po dvoutýdenním pobytu na uzavřeném detoxikačním oddělení ÚVN ve Střešovicích (hodnotím velice kladně!) jsem 1.6.2021 nastoupil pobytovou léčbu. Zvolil jsem maximální dobu léčení s ubytováním přímo v Centru. Domů jsem jezdil pouze na víkendy.

Mezi sobě rovnými (klienty i terapeuty) jsem mohl říci cokoliv, projevit svoje emoce (a nestydět se za ně), cítit se dobře, jako mezi svými, prostě mezi přáteli.

Zaznamenal jsem výrazný úbytek na váze, projasnění očí, výrazu tváře, splasknutí její odulosti, lepší třídění myšlenek i vyjadřování. A potvrzovalo se mi to při setkávání s přáteli, známými, kolegy, sousedy, prostě všemi, kteří mě znali dřív. Tolikrát jsem už od nich slyšel pochvalu, neboť si těchto zlepšení sami všímali. Úžasné pocity, které jsem při tom zažíval! A stále zažívám, neboť toto stále trvá.

Toto vše výše popsané mě jen utvrzuje ve správnosti mého rozhodnutí přestat se ničit alkoholem a žít znovu plnohodnotný život, jaký jsem žíl v (dnes již dávném) dřívějšku. Na tomto rozhodnutí nastoupit tuto cestu jsem potřeboval pomoci. Této pomoci se mi dostalo od dobrých přátel, kterým můj osud nebyl lhostejný a hlavně pak od skvělé, poctivé práce a upřímné snahy pomoci od celého týmu Centra Alkos a zejména jmenovitě pani Michaely Duffkové.

Za to, že již nepiji a mohu žít zdravý, plnohodnotný, normální život a stát se znovu sám sebou jim všem (!!!) patří obrovský (!!!) dík. 

Tomáš

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce